Ekoporadnik

Nasze nawyki konsumpcyjne, zużycie energii i materiałów w gospodarstwach domowych, styl życia – wszystko ma znaczenie!

Wiele indywidualnych, pozornie drobnych i nieznaczących wyborów, których codziennie dokonujemy – poprzez ich zwielokrotnienie przez ogromną rzeszę ludzi zamieszkujących naszą planetę – ma mniej lub bardziej bezpośrednie znaczenie dla stanu środowiska i może przyczyniać się do zahamowania niekorzystnych zmian klimatu. Wciąż mamy szansę wpłynąć na to, czy i jak bardzo będą poważne i dramatyczne. Powinniśmy postarać się, aby świat, w którym żyjemy stał się bardziej przyjazny klimatowi, a przynajmniej „klimatycznie neutralny". Droga do prawdziwie zrównoważonego rozwoju jest wciąż daleka i trudna, ale – przy odpowiedniej dozie dobrej woli, wytrwałości i determinacji – nie jest niemożliwa do przebycia.

Niebagatelne znaczenie ma edukacja. Dzięki niej rośnie nasza wiedza na temat zmian klimatu i świadomość w jakim stopniu i w jaki sposób się do nich przyczyniamy. Media, rządy i organizacje mogą nam udzielić wielu cennych wskazówek jak żyć w sposób bardziej „czysty", „zielony", czy zrównoważony. Temu celowi służy też kampania Zrób prezent sobie i środowisku czy EKOPORADNIK, do lektury którego zapraszamy.

 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Organizator
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
  • Partner
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019